Ďalšie dokumenty

Koncepcia školstva Bratislavského samosprávneho kraja, kde autor prvýkrát definoval Centrá odborného vzdelávania, ako model školy pre 21. storočie…

.

Subjektívne alebo objektívne o národných testovaniach? – NÚCEM vysvetľuje, ako sú koncipované testy národných meraní, a ako treba interpretovať ich výsledky. Venuje sa tiež podnetom a názorom, ktoré sa objavujú na verejnosti v súvislosti s národným testovaním.

© Vydavateľstvo PARENTES, prevádzky: Bernolákova 7, P. O. Box 17, 902 01 Pezinok, resp. Oblačná 18, 831 06 Bratislava – Rača, e-mail: uciteliazneba@gmail.com, tel.: 0904 700 570