Darček

MÁTE UŽ TOP DARČEK PRE SVOJICH NAJMILŠÍCH?

Táto kniha vám pomôže s problémom.

Myšlienočka na tento deň

365 (+1) povzbudení, aby rozum nezhrdzavel, city nespráchniveli a srdce nezdrevenelo

Ak človek nechce dopustiť, aby spustla jeho duša, zablokoval sa rozum, zhrubli city, mal by im každý deň poskytnúť trochu duchovnej potravy, ktorou bude temperovať ich vitálne funkcie. Človek má šancu ovplyvňovať seba aj iných, robiť im múdru spoločnosť. Je jeho zodpovednosťou zdokonaľovať a polepšovať seba aj svoje okolie. Po kvapkách, aby to nebolelo. Tak, ako po kvapkách treba denne dodávať vlastnému organizmu vitamíny človečenstva.

Človek má každodenne milión príležitostí urobiť dobré veci. Má milión šancí rozhodnúť sa. Výsledok môže byť dobrý, prospešný, ale aj iný. Dôležité je, aký svet hodnôt má človek vybudovaný, ako vidí svet a dianie v ňom, ako vníma svoju pozíciu, úlohu i poslanie. Dôležité je, aby mal človek k dispozícii množstvo zápaliek, ktoré rozpália dobré riešenia a vzťahy, ktoré ho naladia konať dobro a byť dobrým, byť zmysluplnou súčasťou veľkého sveta. Kniha Myšlienočka na tento deň je práve o tom. Dáva ľuďom podnety na krajšie a zmysluplnejšie prežívanie života.

Kniha na 170 stranách prináša 365 plus jednu kapitolu zamyslení, podnetov, poučení, zaujímavých textov, ktoré prinášajú čitateľovi radosť z myslenia. Texty reflektujú bežný život človeka, jeho správanie, konanie, vnútorný svet i motiváciu k skutkom. Pre čitateľa je kniha osobitným druhom literatúry a v súčasnom mravne silne devastovanom svete je jedným z dobrých kompasov k múdremu  a úspešnému konaniu a životu. Kniha posilňuje hodnotový svet čitateľa. Je určená širokému spektru čitateľov všetkých vekových i sociálnych skupín. V rukách čitateľov bude výborným pomocníkom pre rozvoj ich duševného a intelektuálneho sveta.

Kniha ponúka na každý deň v roku krátky textík, ktorý poteší myseľ čitateľa, navedie ho cez podobenstvo, alebo svoj priamy obsah k zamysleniu sa nad životom, jeho dennými radosťami a starosťami. Pomáha radosti z myslenia, čo je dnes veľmi vzácne. Je vhodným darčekom pre ľudí, ktorí majú radi pekné myšlienky.

Výťažok z predaja knihy je určený na podporu vydávania časopisu Rodina a škola a obnovenie projektu Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch.

Ukážka z textu knihy Recenzia

.

Povedali o knihe:

Jozef Banáš, diplomat a spisovateľ

Ľubo Pajtinka je nielen dobrý pedagóg, ale aj dobrý zostavovateľ perál ducha a príbehov, ktoré tí najmúdrejší vytvorili, či prežili. Jeho „Myšlienôčku na každý deň“ si trúfam priradiť k podobným výberom Jacka Canfielda, Anselma Grüna, či Bruna Ferrera. Kniha čitateľa motivuje mnohými príkladmi, vzdeláva, dodáva sebavedomie a vedie k zdravej národnej hrdosti. Podáva návod, ako zlepšiť samého seba a tým aj spoločenstvo, v ktorom žijeme. Preto by mala byť poruke, aby sme po nej mohli každý deň siahnuť. Nepochybne zaujme nielen učiteľov a žiakov, ale i širokú verejnosť túžiacu po informáciách a sebazdokonaľovaní.

Mgr. Magdaléna Gocníková, šéfredaktorka časopisu Fifík

Dni letia ako splašené kone, napísal klasik… Autor tejto knihy ponúka čitateľovi šancu zastaviť sa, prežiť vždy znova a znova zázrak nekonečne sa opakujúceho nového dňa. Ponúka možnosť precítiť myšlienky, ktoré by pomimo nás mohli iba preletieť. Nechajte sa presvedčiť a začítajte sa do zaujímavých, duchaplných a možno poučných príbehov. Ponúkajú sa vám krátke literárne útvary na osvieženie a nasýtenie duše.

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., psychológ a pedagóg

Dnes potrebujeme oveľa viac prameňov čistej vody, ktorá prináša nádej, silu, odvahu, vieru a presvedčenie, že každý z nás môže byť užitočný pre druhých. Táto kniha je o sile ducha, sile osobnosti a jej sebatvorbe. Žiaľ, tradičná škola sa dnes málo zapodieva personalizačnou výchovou, psychoedukáciou, preto aj v tomto zmysle by knižka Ľ. Pajtinku mohla byť dobrým pomocníkom nielen pre učiteľov, vychovávateľov a rodičov, ale pre každého človeka, ktorý chce pracovať na sebe, ktorý chce byť sám sebou.

Mgr. Slavomír Zoch, riaditeľ Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre

Správanie sa ľudí často závisí do veľkej miery od ekonomickej a politickej situácie. Dnes má veľký vplyv rast násilia, hrubosti a terorizmu. Žijeme v časoch, v ktorých sa vytráca z ľudských duší cit, zodpovednosť za rodinu, vďačnosť, úcta k autoritám, ale aj úcta jedného k druhému. Človek sa dostáva do izolácie, zostáva často sám so svojimi problémami, upadá do depresie, z ktorej len veľmi ťažko hľadá východisko. Stáva sa to aj takým, čo sú ekonomicky a spoločensky zdanlivo nezávislí. Vtedy je potrebná pomoc, podpora, pozitívny príklad, citová barla. Možno taký človek bude mať to šťastie a siahne po knihe Ľ. Pajtinku, kde nájde všetko potrebné. Pookreje na duši, poučí sa, nájde východiská a najmä svetlé vzory. Kľúčové slová tohto dielka sú: učiteľ, výchova, vzdelanie, múdra, vzdelaná spoločnosť. Cítiť z neho hlboký vzťah autora k nositeľom vzdelania, poznania a pokroku. Vidieť, ako hlboko si váži toto každou epochou nedoceňované spoločenstvo ľudí a sám sa cíti jeho súčasťou.

.

 

Cena: 6 eur + 0,90 eura poštovné, knihy dodávame obratom

Forma úhrady:

 

  • prevodom na účet č.: 0010104575/0900 alebo
  • zloženkou, ktorá vám bude zaslaná spolu s knihou.

Záväznú objednávku zašlite e-mailom na adresu: uciteliazneba@gmail.com, alebo poštou na adresu: Rodina a škola, P. O. Box 17, 902 01 Pezinok.

V objednávke uveďte:

  • počet kusov objednávanej knihy,
  • meno a priezvisko objednávateľa,
  • ulicu, obec, PSČ,
  • telefón, e-mail.

© Vydavateľstvo PARENTES, prevádzky: Bernolákova 7, P. O. Box 17, 902 01 Pezinok, resp. Oblačná 18, 831 06 Bratislava – Rača, e-mail: uciteliazneba@gmail.com, tel.: 0904 700 570