komentáre

 1. 1

  Mgr.Ľ.Učňová

  Neviem, podľa čoho p.Ing.Burák prišiel na tieto hriechy. V praxi to funguje úplne inak.Najväčšie hriechy nie sú tie,ktoré opisuje,ale je to hlavne nejednotnosť toho čo sa má učiť,v ktorom ročníku sa to majú učiť. Ďalej chýbajú kvalitné učebnice,lebo tie, ktoré momentálne sú hradené ministerstvom sú veľmi nekvalitné,nemajú žiadnu koncepciu a sú plné chýb.Ďalšou chybou školstva je,že učitelia sú pomaly viac úradníci ako učitelia, sú zavalení množstvom rôznych nezmyselných písomností. Všetky učebné plány a materiály si musia pracne vypracovať, alebo pohľadať.S pomôckami to je podobné.Naše školstvo sa momentálne asi neriadi žiadnym konkrétnym systémom , ale je to nejaký zlepenec,ktorý funguje len vďaka mravčej práci učiteľov.Tento váš článok si v niektorých miestach akoby odporuje,na jednej strane uznávate minulý školský systém ako dobrý a na druhej strane ho odsudzujete. V otázke výnimočnosti školy by som chcela podotknúť,že základné vzdelanie má právo dostať každé dieťa ,i to ktoré nie je ničím výnimočné,alebo budeme separovať deti hneď od základnej školy a tie “obyčajné deti” odložíme na i nú koľaj?A ešte,nepoznám učiteľ, ktorý na ZŠ vegetuje.Možno by bolo dobre niekedy si vymeniť Vaše miesto v práci s miestom bežného učiteľa na ZŠ,ktorý je mnohokrát nielen učiteľom, ale nahrádza aj rodiča,lekára,psychológa a podobne, takže na vegetovanie ani nepomyslí.

  Odpovedať
  1. 1.1

   Ida Surková

   Ja s tými hriechmi súhlasím a naopak nie veľmi súhlasím s pani Učňovou. Že na ZŠ učitelia nevegetujú? Určite nie väčšina, ale dosť ich je – poznám osobne,bohužiaľ. Aké sú to “obyčaJné deti “? Podľa mňa také neexistujú, každé má nejakú danosť, ktorá sa dá ďalej rozvíjať – či už je to Talent umeleckého, technického rázu, alebo hocijaká manuálna zručnosť a pod. To, že nie je striktne stanovené, čo sa má v ktorom ročníku učiť, nepokladám zas až za takú tragédiu, skôr je to len väčšia záťaž pre učiteľa, ktorý si musí podrobne preštudovať osnovy a byť tvorivý pri plánovaní.Učebnice nie sú dobré, s tým súhlasím ,využívam ich pri práci pomerne málo. Možno je to náročnejšie na prípravu, ale dá sa to. Jediné, s čím súhlasím je, že učiteľ je príliš zaťažený zbytočnou byrokraciou.
   Mňa uvedené “hriechy” inšpirovali v Tom zmysle, že určite sa budem snažiť ich zo svojej práce odstrániť :-)

   Odpovedať
 2. 2

  Mgr. Magdaléna Suchaničová

  Nie je škola ako škola.Mňa p. Burák nepobúril, vyslovil svoj názor. To, čo opísal ako 10 hriechov nášho školstva môže byť, ale aj nemusí byť inšpiratívne pre každú školu , ale v tom smere, že spätnou optikou sa pozrieme do svojich radou. Samotná reforma nebola od začiatku premyslená tak, aby “priniesla ovocie”. Môj názor je taký, že všetko potrebuje svoj čas. Pokiaľ sa radikálne nezmení postoj spoločnosti k samotnému školstvu a pokiaľ školstvo a učitelia budú na okraji záujmov našej spoločnosti, tak budeme stále v nejakom uzatvorenom kruhu. Som učiteľkou – riaditeľkou ZŠ s MŠ s dlhoročnou praxou a stojím si za názorom, že základné školstvo má byť jednotné. Má mať pevne stanovený rozsah základných vyučovacích predmetov s obsahovou štruktúrou, ktorá by skutočne odrážala základný rámec vzdelávania. Zatiaľ to je tak, že v prvom kroku reformy sme dali voľnosť školám v rozsahu 6 voľných hodín, pričom UO sa príliš nezmenili a výsledok bol taký aký je, že opäť reformujeme. Ubrali sme 1-2 tematické celky, pridali sme predmety, ktoré sa vyučovali pred reformou, zo 6 voľných hodín ostalo torzo. Bazírujeme na sociálnom a osobnostnom rozvoji žiaka, ale uberieme ešte aj z 5 VH predmetu OBN . Predmetu, ktorý dáva priestor pracovať so žiakom “volnejšie”, dáva im priestor diskutovať, vyjadrovať svoje pocity a názory, vysvetľovať im aké je dôležité byť aktívnym občanom v dnešnom svete.
  Použijem príklad: Ak človek priberá 20 rokov, nečakajme, že schudne za jeden rok. Slovenské školstvo pokiaľ viem, dlhé roky patrilo k najlepším školským systémom, ktorého výsledkom boli viac teoretické vedomosti, ako praktické schopnosti a zručnosti. Ak má patriť do budúcna k tým lepším, ak nie najlepším systémom, nemožno reformy robiť obrazne povedané z jedeného mesiaca na druhý, ako tomu bolo v roku 2008. A hlavne nespoliehať sa na to, že učitelia v prvej línií sú tí, ktorí to urobia. Áno, urobia svoju prácu, hlavne tú, ktorá je v ich kompetencii a to je hlavne učiť. Oni nech sú zodpovední, ako učiť, nie čo učiť (v zmysle UO). To, čo učiť, by malo byť predsa v plnej kompetencii iných odborníkov, metodikov, ktorí pripravia taký rozsah UO pre každý predmet tak, aby korešpondoval s požiadavkami na schopnosti, zručnosti súčasnej doby. Neustále budeme zdôrazňovať význam napr. čitateľskej gramotnosti vo všetkých predmetoch na jednej strane, ale na druhej strane stanovíme obsahový štandard tak, že učiteľ má čo robiť, aby učivo prebral. Tým sa vraciam k úvodu, že nie je škola ako škola. A týka sa to tak zloženia učiteľských kolektívov, ako aj žiackych.
  Ešte počas prvej reformy (2008) sme mali štátnu školskú inšpekciu. Obrovský nedostatok bol, že sme nemali spracovaný štátom stanovený rozsah UO jednotlivých predmetov. Predmety, ktoré sme si stanovili a prijali ako nové, alebo doplnili obsah k štátom stanovenému rozsahu sme vypracovaný mali. Ale dostali sme opatrenie vypracovať a doplniť chýbajúce, lebo sme vážne porušili zákon. O 2 roky nato máme tu reformu a čuduj sa svete školy už nemusia tvoriť UO. Môžu použiť výkonový štandard. Bol to hriech školy? Popísala som toho dosť a ešte veľa myšlienok mám v hlave. Sú hriechy školstva hriechy učiteľov?
  Som riaditeľkou školy a z osobných skúseností viem, že učitelia sa snažia. Tí skôr narodení prešli mnohými zmenami, ohodnotenie,uznanie (spoločenské, finančné) je také aké je, ale snažia sa bojovať zo všetkých síl. Neustrnuli, snažia sa. Nemám skúsenosti zo svojej praxe, aby sa niekto len tak “viezol”. Uvedené “hriechy” ich môžu skôr inšpirovať a nielen ich, ale aj tých mladších.

  Odpovedať
 3. 3

  Katarína

  …”do svojich radou” …. krásne to vyšlo. Napísala to učiteľka – riaditeľka školy. Presne, toto je obraz nášho školstva

  Odpovedať
  1. 3.1

   Mgr. Magdaléna Suchaničová

   Neviem, či sa mám ospravedlniť p. Kataríne za slovo “radou”, ktoré som napísala zrejme v návale myšlienok, ktorý vo mne vyvolal vyššie uvedený článok, ale pokiaľ posudzujeme človeka za jednu gramatickú chybu takýmto spôsobom, tak to je zlé. A toto je obraz nášho školstva p. Katarína. Ja viem, že rad je slovo muž.r. a sama často opravím chybu. Zrejme ste mi tým aj iným chceli povedať, že tak takýchto riaditeľov máme. No nič s tým nenarobím, kto ma pozná, vie svoje. Ale Vám p. Katarína unikla podstata a teraz neviem, čo je horšie.

   Odpovedať

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

© Vydavateľstvo PARENTES, prevádzky: Bernolákova 7, P. O. Box 17, 902 01 Pezinok, resp. Oblačná 18, 831 06 Bratislava – Rača, e-mail: uciteliazneba@gmail.com, tel.: 0904 700 570