Ako si objednať a kúpiť časopis Rodina a škola

 • Pošta:
  • objednávky a predplatné prijíma každý doručovateľ Slovenskej pošty alebo každá pošta,
  • e-mailom na: predplatne@slposta.sk,
  • objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. Box 164, 820 14 Bratislava 14, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.
 • Redakcia:
  • písomne na adrese: Rodina a škola, P. O. Box 17, 902 01 Pezinok,
  • e-mailom na: uciteliazneba@gmail.com.
 • Distribučná firma ARES, spol. s r. o., e-mail: ares@ares.sk.
 • Priamy predaj časopisu zabezpečuje vo svojich stánkoch Mediaprint Kapa, a. s.

Vo svojej objednávke vždy uveďte meno a priezvisko, resp. názov školy či firmy, adresu na doručovanie časopisu vrátane PSČ, tel. číslo, e-mailovú adresu, mesiac, od ktorého si časopis objednávate. V redakcii si môžete objednať aj staršie čísla od septembra 2009.

Časopis RODINA A ŠKOLA vychádza desaťkrát do roka, ročné predplatné je 18 eur (vrátane poštovného a balného).

© Vydavateľstvo PARENTES, prevádzky: Bernolákova 7, P. O. Box 17, 902 01 Pezinok, resp. Oblačná 18, 831 06 Bratislava – Rača, e-mail: uciteliazneba@gmail.com, tel.: 0904 700 570