Časopis RODINA A ŠKOLA vychádza desaťkrát do roka,

ročné predplatné je 18 eur (vrátane poštovného a balného).


© Vydavateľstvo PARENTES, prevádzky: Bernolákova 7, P. O. Box 17, 902 01 Pezinok, resp. Oblačná 18, 831 06 Bratislava – Rača, e-mail: uciteliazneba@gmail.com, tel.: 0904 700 570