Redakcia

Šéfredaktor: PhDr. Ľubomír Pajtinka, PhD.
Adresa redakcie: Rodina a škola, Miletičova 76, 821 09 Bratislava, prevádzky: Bernolákova 7, 902 01 Pezinok a Oblačná 18, 831 06 Bratislava – Rača, korešpondenčná adresa: P. O. Box 17, 902 01 Pezinok, tel.: 0904 700 570, e-mail: uciteliazneba@gmail.com, web: http://www.erodina.sk, http://www.skvelarodina.sk

Redakcia si vyhradzuje právo, že sa nemusí vždy stotožňovať s názormi prispievateľov, ktoré zverejňuje. Neobjednané príspevky autorom nevraciame.

Jazyková úprava: Mgr. Tomáš Mikolaj

Redakčná rada: MUDr. Eva Bojnanská, PhDr. Ľuba Zemanová, prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc., prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., PaedDr. Erika Petrašková, PhD.

Grafická úprava: Peter Markovič

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická Bratislava

Odporúčanie

 

Tri dobré rady Ľuboša Fellnera, slovenského cestovateľa, pre tých, ktorí sa vyberú do sveta

  1. Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe.
  2. Správaj sa slušne, akoby vedľa teba stála tvoja mama.
  3. Používaj zdravý sedliacky rozum.

Byť milý k iným ľuďom a úsmev, to je “zbraň” cestovateľa. Viete, ako málo ľudí ju využíva a radšej hneď tasí fotoaparát?

(lupa)

© Vydavateľstvo PARENTES, prevádzky: Bernolákova 7, P. O. Box 17, 902 01 Pezinok, resp. Oblačná 18, 831 06 Bratislava – Rača, e-mail: uciteliazneba@gmail.com, tel.: 0904 700 570