Obsah:


 • Zuzana Balážová: Pozitívum túžby
 • Z diára: Minister Draxler predstavil nové školské vzdelávacie programy pre základné školy. Nezamestnanosť je na štvorročnom minime, na EÚ však stále vysoká. Samsung School – skvalitnenie výučby s využitím tabletov. Dramatický odchod študentov zo Slovenska
 • František Baloha: O úcte
 • Pedagogické čítanie nielen pre fyzikárov
 • O myslení matematika, fyzika a inžiniera
 • Ľubomír Pajtinka: V budovaní historického povedomia o školstve zaostávame
 • Milan Kožiak: O možnosti regenerácie duševných a telesných síl našich učiteľov
 • Rozhovor s doc. Mgr. Martinom Froncom, PhD.: Vzdelaná spoločnosť zvyčajne aj prosperuje
 • Dušan Jedinák: Čriepky z histórie matematiky
 • Dana Rosová: Prejavy agresivity a šikanovania v školách II.
 • František Baloha: Pán tvorstva
 • Emil Burák: Najväčšie hriechy súčasnej školy
 • Pýtaš sa… Odpovedám…
 • Miroslav Saniga: Sovy – príťažlivé operené stvorenia
 • Malý slovník plesovej etikety alebo Ako si neurobiť hanbu
 • Antónia Belanová: Ako to robia Američania?
 • Mária Škultétyová: Biť či nebiť?
 • Mária Škultétyová: Fajčí dedo, fajčí tato
 • Jozef Smida: Jeho Blahorodie Internet (preplnené chybami)
 • Peter Valo: Besné auto a policajt
 • Fero Šípkovský: Ako prestavať naše školstvo?
 • Nebuďme až takí vážni…
 • Mihálechová: Škola mojich starých rodičov
 • Ľubomír Pajtinka: Školský ombudsman
 • Šesť pravidiel detoxikácie po Vianociach
 • Epigramidáda Milana Hodála: Zásadná otázka. Zdravý štát. Zdravý rozum
 • Poďakovanie


Obsah:


 • Ľubomír Podlužiansky: Urobme si dobrú školu...
 • Z diára: Zápisy detí do základných škôl. Duálne vzdelávanie by mohlo fungovať od nového školského roku. Maturity sa už hlásia
 • Erika Petrašková: Zabudnite na Titanic
 • Soňa Milčíková: Obrazové informácie pre porozumenie textu v matematike
 • Ivan Lukšík: Referendum o sexuálnej výchove
 • Puklina na džbáne
 • Rozhovor s Lászlom Szigetim: Dobrý pedagóg dokáže urobiť so žiakmi zázraky
 • Desatoro k výberu školy a voľbe povolania
 • Dušan Jedinák: Čriepky z histórie matematiky
 • Komenský nemal pedagogické minimum
 • Jozef Smida: Zaujímajme sa, ako hodnotia našu prácu žiaci
 • Matej Šiškovič, Ján Toman: Prehľad OECD o politikách na zvýšenie efektivity využívania zdrojov v školstve
 • Pýtaš sa... Odpovedám...
 • Miroslav Saniga: Zásnubné lety orlov, kráľov vtáctva
 • Peter Valo: Veľká žranica
 • Mária Škultétyová: Prečo deti utekajú zo školy?
 • Erika Petrašková: Úsmev, ktorý v srdci hreje
 • Ľubomír Podlužiansky: Komunikácia s rodičmi
 • Hodnota manželstva v starovekej Číne
 • Čo roku 2015 neminie české školy
 • Tatiana Faglicová: Príčiny porúch správania u detí predškolského veku
 • Babičky sú šikovné
 • Epigramiáda Milana Hodála
 • Paradoxy Petra Závackého
 • Nebuďme až takí vážni...
 • Erika Petrašková: Prosba o radu
 • Výchova v detských jasliach
 • Predseda vlády podporuje Pátranie po predkoch
 • Viete, prečo treba poznať dejiny svojej rodiny?
 • Vyhýbajte sa tichým zabijakom!
 • Knihy pre vašu zábavu


Obsah:


 • Ľubomír Podlužiansky: Nenabaženosť
 • Z diára: Zber strachu. Vrátime sa k osvedčenému. Nestaráme sa o zdravie našich detí. Škola s certifikátom kvality
 • Dnes voniate ako moja mamka…
 • O pomoci rodičov s domácimi úlohami
 • Karel Čapek: Čo je kultúra (úvahy o vzdelanosti a vzdelávaní)
 • Katarína Medvecká: Ostne alebo obrana generácie
 • Rozhovor s prof. PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrCs.: Minister, ktorý vdýchol rezortu novú dynamiku
 • Dušan Jedinák: Čriepky z histórie matematiky
 • Milan Soukup: Najstaršia učiteľka na Slovensku oslávila 104. narodeniny
 • Ľubomír Podlužiansky: Desať kľúčových problémov verejných škôl
 • Stacy Bonino: Som viac ako len učiteľ
 • Erika Petrašková: Skvelá pani doktorka s túlavými topánkami
 • Mária Hobrok: Vzdelávací systém vo Veľkej Británii
 • Pýtaš sa… Odpovedám…
 • Miroslav Saniga: Bociany biele – verní spolupútnici človeka
 • Peter Valo: Konská anabáza Števa Labanca
 • Anna Mosná: Čo je to fortieľ?
 • Milena Lipnická: Bariéry a možnosti spolupráce učiteľov a rodičov v škole
 • Barbora Gutaiová: Naše vzory
 • Ferko Machulka: Kde púšťame najviac perie
 • Maťa Vadovičová: Pár doplňujúcich otázok − špásovných i vážnych
 • Epigramiáda Milana Hodála
 • Haló, ďalší, prosím… Vtip alebo realita dnešných dní
 • Nebuďme až takí vážni…
 • Otvorený list riaditeľky Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici rodičom a žiakom
 • Ivan Klinec: Čo čaká Slovensko v tomto roku
 • Lieky na všetky choroby
 • ECVET môže pomôcť stredoškolákom


Obsah:


 • František Šípkovský: O zmysle našej školy
 • Z diára: Prepojenie škôl s praxou. Tretina absolventov odborných škôl končí na úradoch práce. Učiteľ môže, ale nemusí vedieť všetko. Začali sa maturity
 • František Baloha: Dom na piesku
 • Erika Petrašková: Plusy a mínusy digitálneho vzdelávania
 • Tablety – úspešná pomôcka v službách vzdelávania
 • BBC rozdá žiakom milión minipočítačov
 • Monika Gregussová, Miro Drobný: Kyberšikanovanie: zatočme s ním spoločne
 • Rozhovor s Ing. Eugenom Jurzycom, ministrom školstva SR v rokoch 2010 – 2012: Čím je v školách väčšia sloboda, tým lepšie výsledky dosahujú
 • Anketa Zlatý Amos 2015 vyvrcholí začiatkom mája
 • Miroslav Saniga: Vyfintení operení manekýni
 • Peter Valo: Špecialista na hady
 • Pýtaš sa… Odpovedám…
 • Mária Hobrok: Štvorročná Mayra v škôlke
 • Emil Burák: Kreativita – žiadaná pridaná hodnota vo výučbe
 • Žaneta Miloňová: Učia sa chlapci a dievčatá rovnako?
 • Dušan Jedinák: Múdrosť vekov aj pre školu 21. storočia
 • Nebuďme až takí vážni
 • Epigramiáda Milana Hodála: Chlieb a hry
 • Ľubomír Pajtinka: Najlepšia učiteľka sveta je z amerického Maine
 • Andrea Tribusová: Mudrlanti na fašiangy s diktafónom a varechou v ruke
 • Vieme, čo papkáme?
 • Naše orgánové hodiny
 • Múzeum praveku podporuje vzdelanie detí
 • Výhercovia súťaže o kozmetiku


Obsah:


 • Ľubomír Pajtinka: Vojna
 • Listujeme v diári ministerstva: Novinky v školskom zákone. Prezident podpísal zákon o odbornom vzdelávaní
 • Ľubomír Pajtinka: Učiteľova spoveď
 • Iveta Sedliaková: Dôsledky nespolupráce
 • Soňa Milčíková: Matematická gramotnosť
 • Lenka Hubusová: Cesta k zdolaniu neúspechu a zlyhávania
 • Rozhovor s prof. Ing. Jánom Mikolajom, CSc., ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rokoch 2006 až 2010: Muž, čo mal odvahu spustiť reformu školstva
 • Mária Škultétyová: Samovraždy tínedžerov. Prečo?
 • Šokujúce – budeme potrebovať desaťnásobok psychiatrov
 • Dušan Piršel: Utrpenie ako súčasť histórie ľudstva
 • Emil Burák: Technománia – vážna hrozba vzdelávania
 • Tatiana Faglicová: Hyperaktívne dieťa v predškolskom veku
 • Ľubomír Podlužiansky: V Európe firmy, u nás štát?
 • Pýtaš sa… Odpovedám…
 • Miroslav Saniga: Lietajúce myši
 • Peter Valo: Tolerancia po bratislavsky
 • Žaneta Miloňová: Sú školskí psychológovia v našich školách potrební?
 • Čím sa kedysi písalo
 • Čo dalo Slovensko svetu
 • Ľubomír Pajtinka: Litva sa pokúša zastaviť únik mozgov
 • Fínsko skúša ďalšiu novinku
 • Imigranti budú potrební
 • Emigramiáda Milana Hodála
 • Nebuďme až takí vážni…
 • Róbert Harmata: Tablet – moderná učebná pomôcka
 • Niekoľko dobrých rád do kuchyne
 • Fero Machuľka: Čítanie s porozumením


Rodina a školaObsah:


 • Ľubomír Pajtinka: Ciele vzdelávania
 • Informačný servis: Zlatý Amos 2015 je z Popradu. Najlepšie školy na svete. Chudoba ohrozuje každého ôsmeho obyvateľa Slovenska
 • František Baloha: Potraviny
 • Alena Kovář Gabrielová: Samovraždy detí
 • Soňa Milčíková: Inteligencia a jej vplyv na učenie v matematike
 • Lenka Hubusová: Pomoc deťom s ťažkosťami
 • Rozhovor s Ing. Petrom Pellegrinim, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu od 3. júla do 25. novembra 2014: Školstvo, vzdelanie a múdrosť ľudí musí byť prioritou štátu
 • Mária Škultétyová: Je slovenčina najťažšia na svete?
 • Mária Škultétyová: O dobrých a zlých deťoch
 • Dušan Jedinák: Zaujímavý rok s podnetnými jubileami
 • Ladislav Žilecký: Priority jakubianskej školy
 • Mária Hobrok: Čo sa učila Mayra v prvej a druhej triede
 • Pýtaš sa… Odpovedám…
 • Miroslav Saniga: Letný ples motýľov
 • Peter Valo: Chlap, ktorý prvý odpratal Lenina
 • Emil Burák: Predsudky vo výučby ako riziko
 • Opojenie z moci
 • Aká je dnes spoločenská úloha učiteľa?
 • Pele-mele: Čo je šťastie? Sny v našom živote. Myšlienka. Rok Ľudovíta. My a naše slabosti. Ako vychovať chuligána
 • Anna Mosná: Nič nové pod slnkom
 • Epigramiáda Milana Hodála: Ošetrenie
 • Nebuďme až takí vážni…
 • Viera Uherčíková: Múdre rozprávky
 • Čo je to tangram?
 • Uhorka a jej zázračný vplyv na človeka
 • Angličtina je stále najužitočnejšia


Rodina a školaObsah:


 • Ľubomír Pajtinka: Ku hviezdam vedie dlhá cesta
 • Informačný servis: Rodičia zapísali do základných škôl takmer 61-tisíc detí. Rodina a jej vplyv na voľbu povolania detí. Čo chcú rodičia od škôl? Nevzdelanosť sa nesie s dieťaťom
 • František Baloha: Vyhorenosť a voľný čas
 • Štefan Matula, Martina Slovíková: Sú deti s IT nadaním iné? Ako na ne?
 • Lenka Hubusová: Ako formovať bezpečné medziľudské vzťahy
 • Rozhovor s Jurajom Draxlerom, MA, súčasným ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, od 26. novembra 2014: Slovenské školstvo potrebuje novú dynamiku
 • Mária Hobrok: Nadpriemerne talentovaná druháčka Mayra
 • Beáta Tancsáková: Vzťahová väzba
 • Rozhovor s prírodovedcom, doc. Ing. Miroslavom Sanigom, CSc.: Kto je ten pán s červeným vtáčikom?
 • Pýtaš sa… Odpovedám…
 • Miroslav Saniga: Jesenné hluchánie poetissimo
 • Peter Valo: Ako zachrániť človeka proti jeho vôli?
 • Jozef Smida: O deťoch a ich (m)učení
 • Daniela Václavová: Najčastejšie chyby rodičov
 • Miroslav Deglovič: Záhadný pán Kempelen
 • Dušan Jedinák: Múdrosť vekov
 • Naši učitelia pôsobia v Maďarsku, Rumunsku i na Ukrajine
 • Ľubomír Podlužiansky: Dole gate, budeš celebrita!
 • Štáty sveta z hľadiska ich veku a zriadenia
 • Dvanásť hriechov pri prejave
 • Nebuďme až takí vážni…
 • Epigramiáda Milana Hodála: Hádam... Letný deň
 • Poznáte najstaršie slovenské miery a jednotky?
 • Nadváha v mladosti – problémy so zdravím v starobe


Rodina a školaObsah:


 • Ľubomír Pajtinka: Emócie okolo nás
 • Informačný servis: Príspevok na lyžiarsky výcvik. Nejasné pravidlá o zodpovednosti za stav areálov. Distribúcia učebníc bez väčších problémov. Najčastejšie slovenské mená
 • List Alberta Einsteina dcére Lieserl
 • Na žiakov nie sme nároční
 • Charakterová výchova britských detí
 • Škola – základ života alebo Spomienky na školu mravov stodolu
 • Rozhovor s námestníkom ministra školstva SR v rokoch 1991 – 1992 Mgr. Dušanom Jedinákom: Škola potrebuje svetlo dobra
 • Anna Mosná: Nehádžme flintu do žita!
 • Ľubomír Podlužiansky: Mládež v časoch kultúrnej revolúcie
 • Ľubomír Pajtinka: Druhá svetová vojna a vzdelávanie
 • Ľubomír Pajtinka: Učiteľstvo a učiteľ
 • František Baloha: Školstvo a don Quijote
 • Milan Rúfus stále aktuálny
 • Dušan Jedinák: Ľudovít Štúr
 • Pýtaš sa… Odpovedám…
 • Miroslav Saniga: Veľkolepý októbrový divadelný festival na močiari
 • Peter Valo: Policajt a divadlo
 • Zuzana Balážová: Niekoľko rád na podporu šance na úspech školy
 • Mať svojho koníčka
 • Moja filozofia priemyslu
 • Farba pleti
 • Do Beverly Hills
 • František Dibarbora o mládeži
 • Lepšie uši, lepší študent
 • Kto je patrónom učiteľov?
 • Výsledky projektu Pátranie po predkoch
 • Dušan Jedinák: Niels Bohr
 • Ako „vyrobiť“ neúspešného riadiaceho pracovníka
 • Nebuďme až takí vážni…
 • Epigramiáda Milana Hodála: Vitaj
 • Daniela Ostatníková: Prečo sa človek rád smeje?
 • Smiech je najlacnejší liek
 • František Baloha: Chcem čítať sám – nová kniha pre najmenších


Rodina a školaObsah:


 • Ľubomír Pajtinka: Z lásky k deťom?
 • Informačný servis: Stredoškolákom takmer 4 milióny eur. Hranica biedy je 1,9 dolára na deň. Kto učí naše deti? “Presolené” deti. Kedy mozog “spáli” najviac cukrov? Najviac rozvodov je v Bratislave
 • Robert Fico: Štúr sa riadil heslom, že najkrajšie slová sú skutky
 • Anna Mosná: A čo my? A čo dnes?
 • Školstvo v problémoch
 • Rozhovor s doc. PhDr. Miroslavom Teofilom Bažánym, CSc.: Muž, čo predvídal množstvo vecí, ktoré sa aj stali
 • Ako Miro Bažány v Afrike hľadal školu
 • Ľubomír Pajtinka: Ministri a povereníci školstva na Slovensku od roku 1848 až po súčasnosť
 • Prichádzajú sedemnásti ministri…
 • Jozef Smida: TOP spôsobilosti, ktoré by žiaci mali získať v škole
 • František Šípkovský: Príbeh o troch grošoch stále aktuálny
 • Karol Belan: Starí sú na odstrel…
 • Ľubomír Podlužiansky: Nikdy nie je neskoro
 • Pýtaš sa… Odpovedám…
 • Miroslav Saniga: Manekýnka s originálnym chochlíkovým účesom
 • Peter Valo: Ako Tomáš preniesol more
 • Jozef Smida: Škola otvorená rodičom
 • Mária Škultétyová: Pán doktor, duša ma bolí
 • Štyri bubliny
 • Zlatá – farba slávnostná
 • Epigramiáda Milana Hodála
 • Ján Pišút: Štvrťstoročie demokratického zákona o vysokých školách
 • Dušičky
 • Dušan Jedinák: Mark Twain
 • Röntgen a jeho mravy
 • Nebuďme až takí vážni…
 • Ako nám príznaky odhaľujú, čo v tele chýba
 • Dvadsaťosem najlepších potravín
 • Európska značka pre jazyky


Obsah:


 

© Vydavateľstvo PARENTES, prevádzky: Bernolákova 7, P. O. Box 17, 902 01 Pezinok, resp. Oblačná 18, 831 06 Bratislava – Rača, e-mail: uciteliazneba@gmail.com, tel.: 0904 700 570