• Projekt Vtáčie búdky
 • Busta významnej osobnosti na Nádvorí úspechov
 • Súkromné športové gymnázium ELBA – liaheň talentov
 • Čestné uznania za dosiahnuté úspechy
 • eTwinning a pohľad do budúcnosti
 • Matica – najkrajšia a najmodernejšia
 • Svetová chudoba, emigrácia a žuvačky
 • Testovanie – vieme interpretovať výsledky?
 • Hevier a matičiarska detská cháska
 • eTwinning oslávil 10. výročie netradične
 • Naše vedecké digitálne laboratórium
 • Ako možno deťom jednoducho priblížiť storočie?
ad

Témy mesiaca

 

© Vydavateľstvo PARENTES, prevádzky: Bernolákova 7, P. O. Box 17, 902 01 Pezinok, resp. Oblačná 18, 831 06 Bratislava – Rača, e-mail: uciteliazneba@gmail.com, tel.: 0904 700 570